Utrecht gaat binnen de stad bouwen
Utrecht wil de komende twintig jaar 6000 à 10.000 huizen binnen de stad bouwen. De huizen moeten verrijzen op voormalige bedrijven- en ziekenhuisterreinen, in oude kantoorgebouwen en andere lege, deels verwaarloosde plekken.

De Utrechtse woningbouwopgave tot 2030 is enorm: volgens wethouder Harrie Bosch (ruimtelijke ordening en wonen) moeten er tot die periode 36.000 woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Een groot gedeelte wordt gerealiseerd in Leidsche Rijn en, over enkele jaren, in Rijnenburg. Bosch: ,,Utrecht is en blijft een populaire stad om te wonen. Binnenstedelijk bouwen is noodzakelijk om de voortdurende druk op de woningmarkt op te vangen, zonder een aanslag te doen op bijvoorbeeld het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug, twee kwetsbare en waardevolle gebieden. Daarbij komt dat veel mensen ook echt graag in die stad willen wonen: niet alleen studenten en starters, maar vooral ook gezinnen. Heel anders dan een jaar of dertig geleden: toen wilden mensen die stad juist zo snel mogelijk uit.''

Utrecht heeft voorlopig dertien inbreidingslocaties aangewezen, zoals de rioolwaterzuivering langs de Vecht, de Merwedekanaalzone Noord (nu nog in handen van defensie), de Veemarkt, het leegstaande Belastingkantoor en de Cartesiusdriehoek (pal langs het spoor). De gemeente heeft niet alle locaties in eigendom. De plannen staan beschreven in het Dynamisch Stedelijk Masterplan, dat gisteren werd gepresenteerd. Ontwikkelaars, bouwers en bewoners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Dynamisch Stedelijk Masterplan aan de hand van onder meer conferenties en een digitaal stadsdebat (via website, twitter en andere social media). Bosch: ,,Dynamisch betekent dat er beweging in hoort te zitten.''

(Cobouw, 2011)